Welk verschil maakt jouw donatie

Jouw gift maakt het voor Alzheimer Liga Vlaanderen mogelijk om het gevecht van mensen met alzheimer en hun mantelzorgers te verlichten op allerlei manieren. Hier ontdek je er een aantal.

1

Ontmoetingen met lotgenoten

In onze Familiegroepen voor dementie en jongdementie kunnen lotgenoten elkaar ontmoeten voor een babbel, een activiteit, om verhalen en tips uit te wisselen … We brengen mensen samen die heel gelijkaardige gevechten voeren, om het zo voor elkaar te verlichten.

2

Mensen energie geven via activiteiten

Sociaal contact, je zinnen verzetten, je ziekte of zorgen even vergeten … Deze dingen geven mensen met alzheimer en hun mantelzorgers nieuwe energie. En daardoor ook strijdlust voor het dagelijkse gevecht dat ze voeren. Alzheimer Liga Vlaanderen is de motor achter heel wat activiteiten, van ontmoetingsdagen tot zomerkampen voor kinderen van een ouder met jongdementie.

3

Luister- en infolijn

Onze luister- en infolijn biedt rechtstreekse en onmiddellijke hulp voor wie er nood aan heeft in het gevecht tegen alzheimer. Mensen met alzheimer, mantelzorgers of mensen die gewoon meer te weten willen komen over de ziekte … Iedereen is welkom bij onze gratis luister- en infolijn om het hart te luchten of advies te vragen aan een ervaringsdeskundige.

4

Alzheimer bespreekbaar maken

Mensen met alzheimer verdienen een volwaardige plaats in onze samenleving. We pleiten voor een maatschappij waarin dementie bespreekbaar is. Waarin iedereen een eigen plek heeft, kwaliteitsvol kan leven en zorg krijgt op maat.